หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [517]

2562 หนังสือเวียน ว14/2562 w14-2562.pdf 29/11/2019 ปกติ มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
แสดงผล 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว14/2562 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว14/2562 นักวิเทศสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์
ว14/2562 นักโภชนาการ โภชนาการ
ว14/2562 นักจิตวิทยา จิตวิทยา
ว14/2562 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ว14/2562 นักวิชาการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว14/2562 นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานช่างเทคนิค


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823