หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [218]

2557 หนังสือเวียน ว12/2557 v12-2557-20150714-134927.pdf 20/8/2014 ปกติ คุณสมบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้่นที่การศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823