หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [248]

2548 หนังสือเวียน ว18/2548 v4818-ว18-ปี2548-มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูฯ-20150818-123909.pdf 28/10/2005 ปกติ มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823