หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [250]

2556 หนังสือเลข ล1025/2556 0206.5-1025-56 (แจ้ง สพป.)-20150818-131023.PDF 11/7/2013 ปกติ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823