หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [532]

2565 หนังสือเวียน ว15/2565 V15-2565_QRCode.pdf 1/7/2022 ปกติ รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์
แสดงผล 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว15/2565 ครู การสอน
ว15/2565 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว15/2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว15/2565 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823