หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [542]

2565 หนังสือเวียน ว22/2565 w22-2565.pdf 19/9/2022 ปกติ แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA
แสดงผล 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว22/2565 ครู การสอน
ว22/2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว22/2565 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823