หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [549]

2565 หนังสือเวียน ว30/2565 w30-2565.pdf 20/10/2022 ปกติ การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แสดงผล 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว30/2565 ครู การสอน
ว30/2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว30/2565 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว30/2565 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823