หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [576]

2566 หนังสือเลข ล405/2566 L405-2566.pdf 15/3/2023 ปกติ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
แสดงผล 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ล405/2566 ครู การสอน
ล405/2566 ครูผู้ช่วย การสอน
ล405/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล405/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล405/2566 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ล405/2566 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา
ล405/2566 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา
ล405/2566 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด บริหารการศึกษา
ล405/2566 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร บริหารการศึกษา
ล405/2566 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร บริหารการศึกษา
ล405/2566 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด บริหารการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823