หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [66]

2548 หนังสือเวียน ว20/2548 law20-20150709-135958.pdf 10/11/2005 ยกเลิก หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823