หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [243]

2556 หนังสือเวียน ว17/2556 v5817-2556-20150803-172959.pdf 5/9/2013 ยกเลิก การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823