หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [540]

2565 หนังสือเวียน ว20/2565 w20-2565.pdf 6/9/2022 ปกติ ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน
แสดงผล 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว20/2565 ครู การสอน
ว20/2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว20/2565 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823