หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [624]

2567 หนังสือเวียน ว12/2567 w12-2567_OCR.pdf 9/5/2024 ปกติ วิธีการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System: SCS) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แสดงผล 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว12/2567 ครู การสอน
ว12/2567 ครูผู้ช่วย การสอน
ว12/2567 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว12/2567 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว12/2567 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา
ว12/2567 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823