หน้าหลัก
แสดงผล 201 - 204 จากทั้งหมด 204 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว12/2567 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว12/2567 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว12/2567 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา
ว12/2567 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823