หน้าหลัก
แสดงผล 181 - 200 จากทั้งหมด 204 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
277/2567 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
1437/2566 ครู การสอน
1437/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
1437/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
1437/2566 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว8/2567 ครูผู้ช่วย การสอน
ว9/2567 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว9/2567 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว10/2567 ครู การสอน
ว10/2567 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว10/2567 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว10/2567 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว26/2564 ครู การสอน
ว26/2564 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว26/2564 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว26/2564 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว11/2567 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา
ว11/2567 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา
ว12/2567 ครู การสอน
ว12/2567 ครูผู้ช่วย การสอน


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823