หน้าหลัก
แสดงผล 1 - 20 จากทั้งหมด 204 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว9/2564 ครู การสอน
ว10/2564 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว10/2564 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว11/2564 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ล351/2564 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการคอมพิวเตอร์
ว14/2563 ครูผู้ช่วย การสอน
ว25/2564 ครูผู้ช่วย การสอน
ว24/2564 ครูผู้ช่วย การสอน
ว19/2560 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว33/2560 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว21/2555 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว1/2565 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว10/2561 ครูผู้ช่วย การสอน
ว24/2559 ครู การสอน
ว16/2558 ครู การสอน
ว20/2554 ครูผู้ช่วย การสอน
ว10/2556 ครู การสอน
ว10/2556 ครูผู้ช่วย การสอน
ว2/2565 ครู การสอน
ว8/2556 นักจัดการงานทั่วไป จัดการงานทั่วไป


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823