หน้าหลัก
แสดงผล 61 - 80 จากทั้งหมด 204 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว19/2565 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว18/2565 ครู การสอน
ว23/2565 ครู การสอน
ว23/2565 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว23/2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว20/2565 ครู การสอน
ว20/2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว20/2565 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว30/2565 ครู การสอน
ว30/2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว30/2565 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว30/2565 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว29/2565 ครู การสอน
ว27/2565 ครู การสอน
ว27/2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว27/2565 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว27/2565 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว22/2565 ครู การสอน
ว22/2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว22/2565 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823