หน้าหลัก
แสดงผล 81 - 100 จากทั้งหมด 204 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว31/2565 ครู การสอน
ว1/2566 ครูผู้ช่วย การสอน
ว5/2566 รองศึกษาธิการจังหวัด อำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ว5/2566 ศึกษาธิการจังหวัด อำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ว4/2566 รองศึกษาธิการจังหวัด อำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ว3/2566 ศึกษาธิการจังหวัด อำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ว2/2566 ครู การสอน
ล26/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล26/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล27/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล27/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล28/2566 ครู การสอน
ล427/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล427/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล456/2566 ครู การสอน
ล456/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล456/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล456/2566 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ล405/2566 ครู การสอน
ล405/2566 ครูผู้ช่วย การสอน


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823