หน้าหลัก
แสดงผล 101 - 120 จากทั้งหมด 204 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ล405/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล405/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล405/2566 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ล405/2566 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา
ล405/2566 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา
ล405/2566 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด บริหารการศึกษา
ล405/2566 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร บริหารการศึกษา
ล405/2566 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร บริหารการศึกษา
ล405/2566 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด บริหารการศึกษา
ว11/2566 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว10/2566 ครูผู้ช่วย การสอน
ว9/2566 ครูผู้ช่วย การสอน
ล565/2566 ครู การสอน
ล565/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล565/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล565/2566 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ล403/2566 ครูผู้ช่วย การสอน
ว14/2566 ครูผู้ช่วย การสอน
ครู การสอน
ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823